E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs: Posiłki + usługi opiekuńcze

Dla Mieszkańca
ręka

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej (posiłki + usługi opiekuńcze).

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie:
www.opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 18 grudnia 2020 roku.

Szczegóły konkursu w załącznikach.
 

контактні дані
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
місце