Grupa trzymających się dłoni[0]

Informacja dla osób komunikujących się w języku migowym

Dla Mieszkańca

Urząd Miasta Opola uprzejmie informuje o możliwości dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.
Usługę tłumacza języka migowego, finansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym do rejestru Wojewody. Wysokość dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę świadczenia usługi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika proszone są o złożenie wniosku w Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4 (pokój numer 8), tel. 77/4435752. Wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, do 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

контактні дані
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
місце
теги
język migowy
tłumacz
przewodnik
programy społeczne

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/10297

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/r%C4%99ce%20grupa.jpg?itok=99QlfKfn