Kobieta śpiewająca do mikrofonu.jpg[0]

Oferta pozakonkursowa: OPO Meeting

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Kulturalne Opole na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) pn. OPO Meeting
Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących ww. oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 12 października 2021 r. poprzez:

  1. wysłanie na adres e-mail: ngoat[2][1]um [dot] opole [dot] pl;
  2. przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty: OPO MEETING;
  3. osobiste dostarczenie do Centrum Dialogu Obywatelskiego, Opole ul. Damrota 1.
контактні дані
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

місце
вкладення
pdf Oferta
теги
NGO
konkursy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/10946

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_image/2021-10/Kobieta%20spiewaj%C4%85ca%20do%20mikrofonu.jpg?h=d25720b4&itok=pPg5lm74
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif