zdjęcie[0]

Oferta pozakonkursowa: Aktywni i świadomi mieszkańcy Opola

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków OM Opole na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) pn. „Aktywni i świadomi mieszkańcy Opola”.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących ww. oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 20.10.2021 r. poprzez:

- wysłanie na adres e-mail: psat[1]um [dot] opole [dot] pl,
- przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole z dopiskiem: Uwagi do oferty: Aktywni i świadomi mieszkańcy Opola
- osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 45-015 Opole.

контактні дані
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
місце
вкладення
pdf Oferta
теги
konkursy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/11089

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/zdj%C4%99cie%20Diabetycy.jpg?itok=lV4dZNBx
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif