osoba na wózku inwalidzkim[0]

Wyniki konkursu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2022 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Źródłem finansowania Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Wyniki konkursu w załączniku.

Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

контактні дані
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
місце
вкладення
теги
NGO
konkursy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/13965

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/niepe%C5%82nosprawny.jpg?h=932754fa&itok=WCBaRb2b