e-usługi[0]

E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej

Dla Mieszkańca

Miasto Opole, jako jeden z partnerów realizuje projekt, którego celem jest poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami.
W ramach projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej zostaną wdrożone, zintegrowane i rozbudowane zaawansowane systemy ICT oraz przeprowadzone zostaną szkolenia doskonalące kompetencje kadr. Projekt skierowany jest do 356 pracowników samorządowych 5 jednostek samorządu terytorialnego (tj. Gminy Lublin,  Miasta Opola, Miasta Słupsk, Gminy Siemianowice Śląskie, Gminy Gierałtowice).

Główne działania zaplanowane w projekcie:
- Elektronizacja procesu obsługi podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami;
- Opracowanie/aktualizacja planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
- Doskonalenie kompetencji kadr (szkolenia) w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie:
  - podatków i opłat lokalnych;
  - zarządzania nieruchomościami.

Projekt przyczyni się do podniesienia jakości oraz monitorowania procesu świadczenia usług administracyjnych poprzez m.in. :
- oszczędność czasu, kapitału,
- wzrost funkcjonalności świadczonych usług,
- zwiększenie zakresu informacji, przejrzystości procedur administracyjnych,
- eliminację błędów (poprawnie zaprogramowany system działa według wprowadzonych algorytmów),
- poprawę dostępności (urząd "czynny" 24h/ dobę przez 7 dni w tygodniu),
- integrację zasobów internetowych (ONE STOP SHOP),
- wzrost wiedzy przez pracowników samorządowych i nabycie przez nich praktycznych kompetencji związanych z obszarem nieruchomości, podatków, ICT, obsługi klienta.

 

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.02.18.00-00-0023/17

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 grudnia 2017 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lider projektu: Gmina Lublin

Partnerzy projektu: Miasto Opole, Miasto Słupsk, Gmina Gierałtowice, Gmina Siemianowice Śląskie

Wartość projektu ogółem: 1 723 152,00 zł (Miasto Opole - 352 325,00 zł)

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 723 152,00 zł (Miasto Opole - 352 325,00 zł)

Wartość dofinansowania: 1 452 272,00 zł (Miasto Opole - 296 939,51 zł)

Wartość wkładu własnego: 270 880,00 zł (Miasto Opole - 55 385,49 zł)

Okres realizacji projektu: 01.12.2017r. - 30.09.2019 r.

Logo Wiedza, edukacja, rozwój[1]

 

 

контактні дані
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
місце
теги
UE
programy unijne
e-usługi

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/3050

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/e-us%C5%82ugi.jpg?itok=K1UDXsOj
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/logo%20Wiedza%20Edukacja%20Rozw%C3%B3j.jpg