Opole widok z ratusza[0]

Konkurs: Pomoc społeczna

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.
Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 31 marca 2020 roku o godzinie 15:30
 

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

контактні дані
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
місце
теги
NGO
konkursy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/3125

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/Opole%20widok%20z%20ratusza%20na%20katedr%C4%99.jpg?itok=SPdn1guS