dziewczynka zakrywająca ręką ucho[0]

Wyniki: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) w 2020 roku.

Wyniki konkursu w załączniku.

Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:

Magdalena Ciszewska

e-mail: magdalena [dot] ciszewskaat[2][1]um [dot] opole [dot] pl

контактні дані
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

місце
вкладення
теги
CDO
NGO
Konkurs
wyniki

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/3216

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/dziewczynka%20zakrywaj%C4%85ca%20r%C4%99k%C4%85%20ucho.jpg?itok=tU3VQvLh
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif