Alkohol[0]

Konkurs: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych).

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.   

Wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, II piętro - pokój nr  206, w poniedziałek – środa w godzinach od 7:30 do 15:30, w czwartek w godz. od 7:30 do 17:00, w piątek w godz. od 7:30 do 14:00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Termin zbioru ofert i potwierdzeń mija dnia 14 sierpnia 2020 r. godz. 14:00

контактні дані
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

місце
вкладення
теги
CDO
NGO
Konkurs

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/4470

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/alkohol.jpg?itok=2DBe0wkk
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif