kobieta w ciąży[0]

Konkurs: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 28.05.2021 roku o godzinie 14:00.

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) można przesłać mailem na adres psat[1]um [dot] opole [dot] pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Wydział Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole.

Szczegóły konkursu w załączniku.

контактні дані
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
місце
теги
NGO
konkursy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/8133

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/woman-3816800_1920.jpg?itok=BsG4wCcF
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif