płomień[0]

Oferta pozakonkursowa: Ognisty Jubileusz

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) pn. Ognisty Jubileusz.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących ww. oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia  07.06.2021 r. poprzez:
1)  wysłanie na adres e-mail: ngoat[2][1]um [dot] opole [dot] pl,
2)  przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty: Ognisty Jubileusz
3)  osobiste dostarczenie do Centrum Dialogu Obywatelskiego, Opole ul. Damrota 1.

 

контактні дані
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

місце
вкладення
pdf Oferta
теги
NGO
konkursy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/8441

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/obrazek%20na%20stron%C4%99.jpg?itok=EbLdvcEc
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif