sprawozdanie[0]

Wyniki konkursu: Pomoc społeczna

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2021 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Źródłem finansowania Programu ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r.

Wyniki konkursu w załączniku.

Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:

Agnieszka Dudek
tel. 77 44 35 755
e-mail: Agnieszka [dot] Dudekat[1]um [dot] opole [dot] pl

 

контактні дані
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
місце
вкладення
теги
NGO
wyniki
opieka wytchnieniowa

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/8645

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/obrazek%20na%20stron%C4%99%20-%20sprawozdanie.jpg?itok=5rey7RU0
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif