Seniorzy uprawiający nordic walking[0]

Oferta pozakonkursowa: CzAS dla seniora - dbamy o zdrowie

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) pn. "CzAS dla seniora – dbamy o zdrowie".

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących ww. oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj.  do dnia 06.10.2021 r. poprzez:

  1.     wysłanie na adres e-mail: psat[1]um [dot] opole [dot] pl,
  2.     przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole z dopiskiem: Uwagi do oferty: CzAS dla seniora – dbamy o zdrowie,
  3.     osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 45-015 Opole.

 

Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja
Załączniki
pdf Oferta
Tagi
konkursy
senior
zdrowie

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/oferta-pozakonkursowa-czas-dla-seniora-dbamy-o-zdrowie

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/zdj%C4%99cie.jpg?h=9c993f01&itok=on63exTH
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif