Czarno białe dłonie[0]

Oferta pozakonkursowa: Lodówka społeczna w Opolu

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) pn. „Lodówka społeczna w Opolu”.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących ww. oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia, tj. do dnia 08.10.2021 r. poprzez:

  1. wysłanie na adres e-mail: psat[1]um [dot] opole [dot] pl,
  2. przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole z dopiskiem: Uwagi do oferty: „Lodówka społeczna w Opolu”
  3. osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 45-015 Opole.
Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja
Załączniki
pdf Oferta
Tagi
konkursy

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/oferta-pozakonkursowa-lodowka-spoleczna-w-opolu

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/zdj%C4%99cie%20d%C5%82onie.jpg?itok=IeL7Ci1K
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif