dłonie[0]

Konkurs: Reintegracja społeczna osób i rodzin

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych) .

 

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 27 grudnia 2021 r. o godz. 9:00.

 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja
Tagi
NGO
konkursy

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/konkurs-reintegracja-spoleczna-osob-i-rodzin

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/zdj%C4%99cie%20d%C5%82onie_0.jpg?itok=6HcIYjLe
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif