las[0]

Konkurs ofert: Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie w 2022 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia   29 kwietnia 2022 o godz. 14:00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt: Patryk [dot] Srodaat[2][1]um [dot] opole [dot] pl w dniach i godzinach pracy urzędu.

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja
Tagi
NGO
konkursy

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/konkurs-ofert-ekologia-i-ochrona-zwierzat-oraz-dziedzictwa-przyrodniczego

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/las_1.jpg?itok=e5FjVy-q
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif