komputer[0]

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnych

Dla Mieszkańca

Wiosną 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniem koronawirusem. W całym kraju na wiele tygodni zamknięto placówki oświatowe. Zamknięcie szkół wymusiło wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych. Niestety dla wielu uczniów z terenu Miasta Opola uczestniczenie w tego typu zajęciach okazało się utrudnione, ponieważ albo nie posiadali dostępu do internetu,  albo zabrakło im sprzętu, na którym mogliby realizować podstawy programowe.

W ramach projektu, w celu przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu wśród uczniów 38 szkół z terenu Miasta Opola, zakupiono 100 tabletów. Zagwarantowano również przenośny Internet dla 30 uczniów i wyposażono 5 szkół w laptopy dla nauczycieli do prowadzenia zdalnych lekcji (zakup 5 szt. komputerów).

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Okres realizacji projektu: 29.04.2020r. – 29.10.2020r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wnioskodawca: Miasto Opole

Wartość projektu ogółem: 100 000,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Procentowy poziom wsparcia: 100 %

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego[1]

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja
Tagi
UE
programy unijne
uczeń

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnych

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/komputer%2C%20dzieci.jpg?itok=wBerNd9t
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Europejski%20Fundusz%20Rozwoju%20Regionalnego.png