Osoba trzymająca kamerę[0]

Oferta pozakonkursowa: Produkcja Nagrań Wideo dla programu Bank Talentów

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Master Art na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pod tytułem: Produkcja Nagrań Wideo dla programu Bank Talentów.
Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia do dnia 9 września 2020 r. przez:
1)    wysłanie na adres e-mail: ngoat[2][1]um [dot] opole [dot] pl,
2)    przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz, 45 - 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty:  Produkcja Nagrań Wideo dla programu Bank Talentów,
3)    osobiste dostarczenie do Centrum Dialogu Obywatelskiego, Opole ul. Damrota 1, pokój nr 204.

 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja
Załączniki
pdf Oferta
Tagi
NGO
konkursy
Wsparcie dzienne

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/oferta-pozakonkursowa-produkcja-nagran-wideo-dla-programu-bank-talentow

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/Kamera%20video.jpg?h=c6c90ee4&itok=jQzARvK8
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif