zdjęcie[0]

Konkurs: Prowadzenie DPS w latach 2022 - 2024

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2022 – 2024 domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 17 grudnia 2021 roku o godzinie 13:30.
 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www./opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.
 

Szczegóły konkursu w załączniku.

Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage
Tags
NGO
konkursy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/11803

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/zdj%C4%99cie_1.jpg?itok=m8w3Qwb1