E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Pieniądze

Pomoc de Minimis

Dla Inwestora

Przewiduje częściowe lub całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Opola. W praktyce może oznaczać to zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do 3 lat do kwoty 200 000 euro.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami: 
www.investinopole.pl/zachety-inwestycyjne/

Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Inwestorów
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 861
gospodarka [at] um.opole.pl
Lokalizacja