E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Miasto

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - trwa rekrutacja do programu

osoba niepełnosprawna na wózku

W dniu 17 czerwca 2021 roku Miasto Opole podpisało umowę z Fundacją Flexi Mind, z siedzibą w Dębskiej Kuźni na realizację zadania publicznego pod tytułem: Asystent/-ka osoby z niepełnosprawnością w Opolu. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pn.: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego na 2021 rok.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:
1) zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021, szczególnie z pkt. V Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu,
2) złożenie Karty zgłoszeniowej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do Programu wraz z załącznikami prosimy przesłać: skan (o ile korzystacie Państwo z poczty elektronicznej) na adres: biuroatfleximind [dot] pl lub papierowo na adres: Fundacja Flexi Mind, ul. Ozimska 12, 46-053 Dębska Kuźnia.

O przyjęciu do Programu decyduje:
- złożenie kompletu,
- kolejność zgłoszeń.

Od decyzji dotyczącej niezakwalifikowania do udziału w Programie nie przysługuje odwołanie. Udział w Programie jest bezpłatny.

Dodatkowych Informacji udziela:
p. Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647, e-mail: biuroatfleximind [dot] pl.

 

Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja