E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego
Kultura

Dotacje celowe na prace konserwatorskie przy zabytkach

Opole widok na ratusz

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:
•    wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
•    będącym w złym stanie technicznym,
•    posiadającym dla Opola istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe,
w szczególności dla promowania kultury oraz historii miasta wzbogacając jego ofertę turystyczną i kulturalną.

Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski o dotacje do Prezydenta Miasta Opola w terminie do 31 maja bieżącego roku (z pracami planowanymi do wykonania w roku 2020).
Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Inspektor ds. ochrony zabytków w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola, p. Bartłomiej Wiszniewski, pok. 4, ul. Żeromskiego 3, tel. 77 54 11 434.

 

Załączniki
Dane kontaktowe
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
77 54 11 421 / 422 / 434 / 451 / 452
Lokalizacja