E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego
Komunikaty
Miasto
Natura

Ekologiczne Opole - nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców

Ogrzewanie - grzejnik

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Od 10 stycznia do 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na realizację projektu, osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane uzyskaniem dotacji, na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2022, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na:

1. wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
a) pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;
b) kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;
2. likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola,  Plac Wolności 7-8. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie.

 

Dane kontaktowe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 7-8 / ul. Krawiecka 13
45-018 / 45-023 Opole
77 45 11 940 / 77 44 61 084
osr [at] um.opole.pl
Lokalizacja