E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Komunikaty
Miasto

Program Aktywny Samorząd 2022

osoba niepełnosprawna na wózku

Wydział Polityki Społecznej informuję, że Miasto Opole przystąpiło do realizacji programu „Aktywny samorząd”.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski w ramach modułu I i II programu "Aktywny samorząd" można składać do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w platformie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl)

Osoby zainteresowane mogą również uzyskać pomoc w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich oddziałach PFRON.

Zgodnie z nowymi zasadami programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców:
- w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
- w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł. Z takiej formy preferencji można skorzystać jednorazowo.

Wnioski w ramach programu można składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami, w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przy ul. Budowlanych 4 w Opolu ( pokój nr 7 i 8, tel. 77 443 5 752 i 77 443 57 77).

Pełna informacja w załączeniu.

Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja