E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego
Komunikaty
Miasto

Świadczenia społeczne dla uchodźców / Соціальні виплати

Centrum Aktywizacji Społecznej

W Centrum Aktywizacji Społecznej (ul. Krakowska 32 I piętro) powstał punkt informacyjny w zakresie pomocy w uzyskaniu świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.

W związku z wojną na terytorium Ukrainy, obywatele tego kraju będą mogli otrzymać wsparcie i pomoc oraz świadczenia niezbędne do zabezpieczenia warunków socjalno-bytowych. Założeniem podstawowym jest pomoc w zakresie pomocy społecznej, dostępu do świadczeń rodzinnych i rynku pracy.

Od środy 16 marca w CAS będą pełnić dyżur pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Centrum Świadczeń, Powiatowego Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych. Punkt będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Właśnie tam mogą zgłaszać się po pomoc uprawnieni obywatele Ukrainy oraz posiadacze Karty Polaka, którzy od 24 lutego przybyli z Ukrainy.
W Centrum Aktywizacji Społecznej można ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych na osobę. Także tam można ubiegać się o zasiłek okresowy, celowy na żywność/posiłek/pomoc żywnościową, usługi opiekuńcze, poradnictwo specjalistyczne (także psychologiczne), jak i o pracę socjalną czy interwencję kryzysową.

W zakresie świadczeń rodzinnych można ubiegać się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, becikowe, dodatek mieszkaniowy oraz Kartę „Opola Rodzina”. Ponadto w zakresie dostępu rynku pracy można uzyskać wsparcie i pomoc dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w rejestracji w Powiatowym urzędzie Pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczy także jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300 złotych, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (dla dziecka od 12-36 miesiąca życia dziecka w łącznej kwocie 12.000 lub do 12 miesiąca życia dofinansowanie do pobytu w żłobku). Warunkiem jest posiadanie PESEL, numeru telefonu komórkowego, podanie numeru konta oraz adresu e-mail.

W Centrum Aktywizacji Społecznej nie będą przyjmowane wnioski o świadczenie pieniężne dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Informacja o miejscu i terminie składania powyższych wniosków będzie udostępniona w późniejszym terminie.

Центр Громадської Ініціативи створено інформаційний пункт в цілях допомоги в отриманні пільг для біженців з України (Краківська 32 - 1-й поверх).

У зв’язку з війною на території України громадяни цієї країни зможуть отримувати підтримку та допомогу, а також пільги, необхідні для забезпечення соціально-побутових умов. Основним напрямком є допомога у сфері соціальної допомоги, доступу до сімейних пільг та ринку праці.

З середи, 16 березня, в CAS чергуватимуть працівники MOPR (Муніципального Центру Підтримки Сім’ї), MCS (Муніципального пільгового центру), PUP (Районної служби зайнятості) та ZUS (Закладу соціального страхування). Пункт працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00. Саме сюди можуть звернутися за допомогою громадяни України та власники Карти поляка, які прибули з України починаючи від 24 лютого.

В CAS можна подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу. Також там ви можете подати заявку на періодичну грошову допомогу, спеціальну допомогу на продукти/готові обіди/продовольчу допомогу, послуги з догляду, консультації спеціаліста (у тому числі психологічні), а також на соціальну роботу або невідкладну допомогу.
Щодо сімейних пільг можна подати заявку на отримання сімейної допомоги з доплатами, батьківської допомоги, допомоги по догляду, допомоги по особливому догляду, допомоги на дитину, допомоги на житло та картки „Опольська Родина”. Крім того, у сфері доступу до ринку праці можна отримати підтримку та допомогу безробітним або шукачам роботи при реєстрації на облік в Районній службі зайнятості PUP.

Заклад соціального страхування ZUS також надає одноразову допомогу всім учням на початку навчального року у розмірі 300 злотих, допомогу на дитину у розмірі 500 злотих на кожну дитину віком до 18 років та допомогу з сімейного капіталу (на дитину від 12-36 місяців у сумі 12000 або до 12-місячного віку співфінансування перебування в яслах). Умовою є наявність номера PESEL, мобільного телефону, номера банківського рахунку та адреси електронної пошти.

CAS не прийматиме заяви на отримання грошової допомоги фізичним особам, які утримують домашнє господарство, забезпечують проживання та харчування громадян України. Інформація про місце та дату подання вищезазначених заяв буде оприлюднена пізніше.

 

 

Źródło: Czas na Opole

Dane kontaktowe
Centrum Aktywizacji Społecznej
ul. Krokowska 32
Opole
Lokalizacja