E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Głosowanie – ORDPP III kadencja

Dla Mieszkańca
Osoba pisząca na kartce

W dniu 19 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Opola ogłosił nabór kandydatów na członków III kadencji Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zgłaszanie kandydatów trwało od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r.
Zgłoszono 29 kandydatów. Do etapu głosowania przeszło 28 kandydatów – lista w załączeniu.

Działając na podstawie § 13 uchwały nr XXXIV/662/16 Rady Miasta Opola  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2016 r., poz. 2527) Organizacje mogą zagłosować na wybranych przez siebie kandydatów.
Głosowanie rozpoczyna się w dniu 7 września 2020 r. i trwa do dnia 13 września 2020 r.

UWAGA:
Głosowanie następuje poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty do głosowania (w załączeniu do niniejszej listy) do Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola ul. Damrota 1,  w jednej z poniższych form:

  • w formie papierowej osobiście (wrzucając kartę do urny umieszczonej na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej;
  • w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: ngoatum [dot] opole [dot] pl.

Datą wpływu Karty głosownia jest data faktycznego jej wpływu do Urzędu Miasta Opola, a nie data nadania przesyłki.
Ważność Karty do głosowania ocenia się na podstawie kompletnego i poprawnego wypełnienia formularza, podpisania go przez osoby uprawnione do reprezentacji Organizacji głosującej oraz prawidłowego jej dostarczenia.
Każda organizacja głosująca może oddać głosy maksymalnie na 3 kandydatów.

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja