E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs 2021 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dla Mieszkańca
piłki

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 13 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:30

szczegółowe informacje o konkursie: www.bip.um.opole.pl

 

Dane kontaktowe
Wydział Sportu
ul. Piastowska 17 (6 piętro)
45-081 Opole
77 44 55 930 / 931 / 932
Lokalizacja