E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs ofert: "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

Dla Mieszkańca
dłonie

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – Program „Opieka Wytchnieniowa”.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 15 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

 

 

Tagi
Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja