E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs: Wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Dla Mieszkańca
ręce, dłonie

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 29 marca 2021 roku.

Wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w urnie budynku Urzędu Miasta Opola, Rynek – Ratusz 45-015 Opole lub Wydziału Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na ww. adresy. Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) można wstępnie przesłać mailem na adres: psatum [dot] opole [dot] pl.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej, codziennie w godzinach pracy urzędu.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Agnieszka Dudek  tel. 77 44-35-755.

 

Szczegóły konkursu w załączniku.

Tagi
Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja