E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Lista projektów przyjętych do głosowania w VII edycji

Dla Mieszkańca
Budzęt Obywatelski Opola - grafika promująca listę do głosowania

Prezydent Miasta Opola publikuje listę projektów przyjętych do głosowania w VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola.

Pełna lista projektów wraz z ocenami i uzasadnieniami negatywnych ocen merytorycznych znajduje się w załączeniu oraz pod adresem www.bo.opole.pl. Wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2021 r. zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Od każdej oceny negatywnej wnioskodawcy przysługiwało odwołanie.

Do VII edycji BO Miasta Opola złożono łącznie: 111 projektów:

Temat

Liczba projektów

Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe:

30

Sport, w tym architektura sportowa

23

Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

19

Edukacja i kultura

14

Oświetlenie i bezpieczeństwo

7

Tereny zielone i nasadzenia

6

Inne

6

Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3

Działania na rzecz seniorów

3

Spośród złożonych projektów, 12 nie uzyskało wymaganego progu poparcia (minimum 20 osób) i tym samym uzysakały negatywną ocene formalną. Tym samym do dalszej oceny zostało skierowanych 99 projektów. Po ocenie merytorycznej 12 projektów uzyskało oceny negatywne, jeden projekt został wycofany przez wnioskodawcę, a dwa projekty o zbliżonym charakterze za zgodą wnioskodawców zostały połączone w jeden.

Na etapie odwołań od ocen negatywnych do Prezydenta Miasta Opola wpłynęły 3 odwołania. Po rozpatrzeniu odwołań na liście projektów do głosowania znalazło się 85 projektów:

 • Projekty ogólnomiejskie – 36
 • Projekty dzielnicowe – 49, w tym:
 • Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 1 projekt;
 • Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 3 projekty;
 • Rejon III (Chabry) – 4 projekty;
 • Rejon IV (Armii Krajowej) – 2 projekty;
 • Rejon V (Gosławice, Malinka) – 5 projektów;
 • Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – 3 projekty;
 • Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 4 projekty;
 • Rejon VIII (Śródmieście) – 5 projekty;
 • Rejon IX (Stare Miasto) – 6 projektów;
 • Rejon X (Nadodrze) – 3 projekty;
 • Rejon XI (Zaodrze) – 3 projekty;
 • Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 4 projekty;
 • Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – 6 projektów.

 

Termin głosowania: 13 - 27 października 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem: www.bo.opole.pl

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja