E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Lista projektów przyjętych do głosowania w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola

Dla Mieszkańca
baner

Prezydent Miasta Opola publikuje listę projektów przyjętych do głosowania w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola.

 

Pełna lista projektów wraz z ocenami i uzasadnieniami negatywnych ocen merytorycznych znajduje się w załączeniu oraz pod adresem www.bo.opole.pl. Wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2022 r. zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Od każdej oceny negatywnej wnioskodawcy przysługiwało odwołanie.

Do VIII edycji BO Miasta Opola złożono łącznie: 120 projektów:

 Temat


Liczba projektów


Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe:


31


Sport, w tym architektura sportowa


20


Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura


26


Edukacja i kultura


18


Oświetlenie i bezpieczeństwo


8


Tereny zielone i nasadzenia


6


Inne


8


Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych


2


Działania na rzecz seniorów


1

 

Spośród złożonych projektów, 4 nie uzyskało wymaganego progu poparcia (minimum 20 osób), jeden nie posiadał dołączonej wymaganej zgody, tym samym 5 projektów uzysakało negatywną ocene formalną. Tym samym do dalszej oceny zostało skierowanych 115 projektów. Po ocenie merytorycznej 31 projektów uzyskało oceny negatywne.

Na etapie odwołań od ocen negatywnych do Prezydenta Miasta Opola wpłynęło 7 odwołań. Po rozpatrzeniu odwołań na liście projektów do głosowania znalazły się 84 projekty:
•  Projekty ogólnomiejskie – 24
•  Projekty dzielnicowe – 60, w tym:
Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 2 projekty;
Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 2 projekty;
Rejon III (Chabry) – 2 projekty;
Rejon IV (Armii Krajowej) – 6 projektów;
Rejon V (Gosławice, Malinka) – 8 projekty;
Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – 3 projekty;
Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 8 projektów;
Rejon VIII (Śródmieście) – 8 projektów;
Rejon IX (Stare Miasto) – 7 projektów;
Rejon X (Nadodrze) – 2 projekty;
Rejon XI (Zaodrze) – 3 projekty;
Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 5 projektów;
Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – 4 projekty.

Termin głosowania: 23 września - 7 października 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem: www.bo.opole.pl

 

 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja