E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dla Mieszkańca
Opole widok na ratusz

Jeżeli żyjesz w otoczeniu osoby, która swoim piciem alkoholu wpływa destrukcyjnie na Ciebie i Twoją rodzinę, zadzwoń lub zgłoś się osobiście do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
ul. Budowlanych 4, pok. 14
we wtorki w godz. 16.30-19.00
tel. 77 44 35 753
e-mail: komisja [dot] alkoholowaatum [dot] opole [dot] pl

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu należy między innymi:
1) inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w mieście Opolu,
2) motywowanie osób z problemami alkoholowymi do zmiany własnego postępowania,
3) kierowanie osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych,
4) w sytuacjach, gdy nadużywanie alkoholu powoduje:

  • rozkład życia rodzinnego,
  •  demoralizację małoletnich,
  • znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną,
  • systematyczne zakłócenie spokoju i porządku publicznego,
  • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, a osoba uzależniona odmawia a lub nie podejmuje współpracy z Komisją

Kierowanie do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu o wydanie opinii, a następnie do Sądu Rejonowego w Opolu o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
 

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączniku.

Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja