E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Prezydium Rady Miasta

Dla Mieszkańca
Łukasz Sowada

Łukasz Sowada – Przewodniczący Rady Miasta Opola VIII kadencji
Urodzony w 1990 r., rodowity Opolanin. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego (kier. Gospodarka Przestrzenna oraz Ekonomia). Od 2009 roku członek Rady Dzielnicy Grudzice (I, II, III,IV kadencji).
Radny Rady Miasta Opola VII kadencji (2014-2018), pełniący funkcję V-ce Przewodniczącego w Komisjach Infrastruktury oraz Komisji doraźnej ds. rozwoju jednostek pomocniczych (dzielnic), a także członek Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego. Od 2018 r. Przewodniczący Rady Miasta Opola VIII kadencji.
Zaangażowany w sprawy związane z rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego (rady dzielnic, budżet obywatelski, inicjatywy lokalne). Aktywny sportowiec, pełniący funkcję sędziego piłkarskiego oraz wspierający wszelkie inicjatywy związane z rozwijaniem tej dziedziny życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Orędownik podnoszenia jakości oraz ilości miejsc sportu, rekreacji, wypoczynku, a także infrastruktury rowerowej i społecznej.
Zainteresowania: Sport, film, samorząd oraz działalność społeczna.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola:

Sławomir Batko

Sławomir Batko
Urodzony w 1986 roku. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wydział Farmaceutyczny. Radny Miasta Opola VII kadencji (lata 2014-2018) oraz VIII kadencji (2018-2023). W latach 2014-2018   wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, członek Komisji Infrastruktury, a także przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Od 2016 roku członek Komisji Rewizyjnej. W latach 2015-2018 członek Rady Społecznej w Przychodni ZOZ „Zaodrze” w Opolu. Od 2016   roku   członek Rady Społecznej w Wojewódzkich   Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu. W latach 2015-2016 członek zespołu ds. budżetu obywatelskiego w Opolu. Od roku 2018 członek komisji Budżetowej. W latach 2018-2020 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Barbara Kamińska

Barbara Kamińska

 

Małgorzata Wilkos
Małgorzata Wilkos 

Rodowita opolanka. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii WSB - EY Academy of Business na kierunku Master of Business Administration.
Radna Miasta Opola VII i VIII kadencji (Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego). Od 2016 r. wiceprzewodnicząca Rady Miasta, wcześniej przewodnicząca Komisji Budżetowej.
Pracuje w Komisjach Budżetowej i Infrastruktury.
Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Opola.

 

Dane kontaktowe
Biuro Rady Miasta
ul. Rynek 1A
45-015
77 45 11 892
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja