E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Regulamin konkursu „66 Kubeczków na 6 urodziny Kropki”

Dla Mieszkańca
Baner konkurs urodziny Opole i kropka

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin konkursu będzie dostępny w czasie jego trwania na stronie internetowej www.opole.pl
 2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 3. Administratorem danych jest Organizator.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodatum [dot] opole [dot] pl.
 5. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez 2 miesiące.
 7. Uczestnik Posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs „66 kubeczków na 6 urodziny Kropki” trwa w terminie od 1.01.2022 r. do 28.02.2022 r.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: „Kto znajdował się na okładce pierwszego numeru magazynu w styczniu 2016 roku?” i wysłać je na adres mailowy: promocjaatum [dot] opole [dot] pl. Pierwsze 66 osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi otrzymają nagrodę. Zwycięzcom nie przysługuje możliwość wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
 3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 4. Informacje o terminie i miejscu odbioru nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu w prywatnej wiadomości. Niezgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

III. NAGRODY

 1. Nagrodą dla laureatów konkursu jest limitowany, urodzinowy kubek „Opole i Kropka” w jednym z następujących kolorów – zielony, czerwony, niebieski, czarny.
 2. Liczba kubków w danym kolorze jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli kubków w określonym kolorze, laureat konkursu wybiera kubek w dostępnej gamie kolorów, aż do wyczerpania całego nakładu.

 

Załączniki
Dane kontaktowe
Wydział Promocji
ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
bp [at] um.opole.pl
Lokalizacja