E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Regulamin konkursu „Wiosenne Opole” na profilu turystycznym „Odkryj Opole”

Dla Mieszkańca
album "Przebojowe Opole"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin konkursu będzie dostępny w czasie jego trwania na stronie internetowej www.opole.pl.
2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Opola.
3. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
4. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
5. Administratorem danych jest Organizator.
6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodatum [dot] opole [dot] pl.
7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
8. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez 2 miesiące.
9. Uczestnik Posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
 
II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie wiosennego Opola.
2. Zdjęcia zamieszczać należy do dnia 8 maja br. do godz. 23.59. Jeden użytkownik może zamieścić jedno zdjęcie konkursowe.
3. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane fotografie pod względem następujących kryteriów: jakość zdjęcia, walory estetyczne i kompozycja zdjęcia. Uwaga: komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę!
4. Nagrody w postaci 10 albumów otrzyma 10 osób, których fotografie zostaną wybrane przez komisję konkursową.
5. Wyniki ogłoszone zostaną w poniedziałek 9 maja br. na profilu FB Organizatora.
6.  W wiadomościach prywatnych do laureatów znajdą się informacje o  terminie i miejscu odbioru nagrody. Niezgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z odbioru nagrody.                           
7.  Zwycięzcom nie przysługuje możliwość wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

III. NAGRODY

1. Nagrodami dla laureatów konkursu jest 10  albumów pt. „Przebojowe Opole”.

 

Załączniki
pdf Regulamin
Dane kontaktowe
Wydział Promocji
ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
bp [at] um.opole.pl
Lokalizacja