E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Skład Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję

Dla Mieszkańca
Widok na Ratusz w Opolu

Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji działa od 10 października 2020 r. do 10 października 2023 r.
W jej skład wchodzi 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych (osoby te zostały wybrane w otwartych wyborach do rady), 6 przedstawicieli Prezydenta i 3 Radnych Rady Miasta Opola. Rada powołana została na 3-letnią kadencję. Przedstawiciele NGO zasiadający w Radzie stanowią swoistą reprezentację opolskiego III sektora.

Przedstawiciele sektora pozarządowego:

 • Maria Pobóg – Lenartowicz - Stowarzyszenie "Europa Iuvenis",

 • Justyna Soppa – Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Horyzonty”,

 • Anna Turek  - Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego,

 • Marcin Banaszewski - Stowarzyszenie Pogodnych Artystów "Stopa",

 • Piotr Laskowski - Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego,

 • Bartosz Berezowski - Fundacja Geko

 • Małgorzata Czerwińska - Fundacja "Bądź Dobroczyńcą",

 • Marta Szewerda Koszyk - Fundacja "Dr Clown",

 • Marek Latawiec - Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej "Opole na Tak"

 Przedstawiciele Rady Miasta w Opolu:

 • Jolanta Kawecka - radny niezrzeszony,

 • Alicja Wiśniewska - Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego,

 • Marek Kawa - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości;

 Przedstawiciele Prezydenta:

 • Dorota Piechowicz-Witoń  – naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego,

 • Marcin Sagan – naczelnik Wydziału Sportu,

 • Magdalena Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej,

 • Łukasz Śmierciak – naczelnik Wydziału Promocji,

 • Beata Halama-Konrad – zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej,

 • Zdzisław Markiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze Prezydenta Miasta Opola, którego rolą jest przede wszystkim wyrażanie opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz ze zlecaniem zadań publicznych, opiniowanie uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sporach pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego, a także opiniowanie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Celem działań ORDPP jest rozwój i wspieranie współpracy z organizacjami pozarządowymi . Oczywiście to od stopnia świadomości III sektora i jakości współpracy z administracją zależą jej kompetencje i zasięg działania. Może on być dużo szerszy niż ten opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która sankcjonuje działanie rad.
Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową działającą na rzecz mieszkańców Opola pamiętaj, że możesz zgłaszać ważne sprawy dot. współpracy Miasta z sektorem NGO bezpośrednio do przedstawicieli Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Rady. Każdy postulat zostanie omówiony na otwartym posiedzeniu, rada pomoże znaleźć rozwiązanie.

 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja