E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Taxi

Dla Mieszkańca
Osoba kierująca samochodem

W Opolu funkcjonuje około 433 licencjonowanych taksówek, które realizują swoje przewozy indywidualnie lub w ramach korporacji taksówkowych. 

Miasto Opole zostało podzielone na 2 strefy taxi, które zostały wprowadzone uchwałą Nr XIV/218/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami. Szczegółowy opis granic razem z mapą znajduje się na stronie:
www.prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/8431/Uchwa%C5%82a-XIV_218_19

Kolejna uchwała Nr XIV/219/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola wprowadziła stawki maksymalne za przewóz osób taksówką
www.prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/8432/Uchwa%C5%82a-XIV_219_19

Wynoszą one odpowiednio:

Opłaty w strefie I:
1) opłata początkowa za wynajęcie taksówki i dojazd do klienta - 8,00 zł
2) taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00-22:00) - 3,00 zł
3) taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 22:00-6:00 oraz w niedzielę i święta) - 4,50 zł
4) opłata za jedną godzinę postoju – 40,00 zł.

Opłaty w strefie II:
1) opłata początkowa za wynajęcie taksówki i dojazd do klienta - 8,00 zł
2) taryfa 3 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00-22:00) - 6,00 zł
3) taryfa 4 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 22:00-6:00 oraz w niedzielę i święta) - 9,00 zł
4) opłata za jedną godzinę postoju - 40,00 zł .  

Przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób taksówkami reguluje uchwała Nr XIV/220/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola www.prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/8433/Uchwa%C5%82a-XIV_220_19

 

Dane kontaktowe
Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem
ul. Piastowska 17
45-082 Opole
77 44-61-098
wt [at] um.opole.pl
Lokalizacja