E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Termin zgłaszania kandydatur za 2021 rok

Dla Mieszkańca
baner

Już po raz szósty zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagrodzimy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmujemy od 3 stycznia do 15 lutego 2022 r. w dwóch kategoriach:

1. „Lider Społeczny Roku” – nagroda dla osoby fizycznej za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu,
2. „Pożytek Roku” – nagroda dla organizacji pozarządowej , która zrealizowała zadanie publiczne, o szczególnym znaczeniu  dla mieszkańców Miasta Opola, w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Kandydatów mogą zgłaszać:

1. Instytucje;
2. Rady dzielnic;
3. Organizacje pozarządowe;
4. Co najmniej 10 mieszkańców Opola.

W konkursie do Nagrody w kategorii „Lider Społeczny Roku” nie mogą brać udziału radni Miasta oraz członkowie Kapituły.

Termin składania ofert: Od 3 stycznia do 15 lutego 2022 r.

Formularze obowiązujące:

- Kandydaturę w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłasza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr OR-I.0050.627.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów kart zgłoszeń do Nagrody im. Jana Całki
- Kandydaturę w kategorii „Pożytek Roku”, zgłasza się na formularzu określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr OR-I.0050.627.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów kart zgłoszeń do Nagrody im. Jana Całki

Zgłoszenie kandydatury następuje:

- w formie pisemnej, przesyłając w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu – Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek 1A

lub
- w formie elektronicznej, przesyłając skan zgłoszenia na adres: ngoatum [dot] opole [dot] pl, a następnie oryginał należy dostarczyć niezwłocznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Opole, ul. Damrota 1.

W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania.

W sprawie konkursu można uzyskać informacje pod  nr telefonu 77 44 61 568, adresem ngoatum [dot] opole [dot] pl  lub w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole, pokój 206.

 

Tagi
Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja