E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Program "Szkolny Budżet Uczniowski"

Dla Mieszkańca
logo

„Szkolny Budżet Uczniowski” to program przygotowujący młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wpisuje się w założenia Polityki oświatowej Miasta Opola na lata 2021-2030, które zakładają między innymi „Prowadzenie działań motywujących uczniów opolskich szkół do aktywnego wyrażania opinii w sprawach Miasta Opola i uczestniczenia w formach partycypacji społecznej, takich jak: budżet obywatelski, wolontariat, rady społeczne i działania projektowe.”

 

Plakat

 

Program ma walor edukacyjny, ponieważ uczy młodzież postaw obywatelskich poprzez poznanie i zrozumienie mechanizmów partycypacji społecznej. Ma także walor aktywizujący, ponieważ mobilizuje młodzież do diagnozy potrzeb środowiska szkolnego i reagowania na te potrzeby w drodze zgłaszania pomysłów, wpływających na rozwój lub modernizację szkoły, w której uczniowie funkcjonują i zdobywają różne umiejętności.

W 2022 roku Program ma charakter pilotażowy i obejmuje 4 wybrane szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole:

1)  Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu;
2)  Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu;
3)  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota" w Opolu;
4)  Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.

Realizacja projektów w ramach Szkolnego Budżetu Uczniowskiego będzie finansowana ze środków własnych Miasta Opola, które zostaną zaplanowane w budżecie Miasta Opola na 2022 rok w łącznej wysokości 80.000,00 zł.

W ramach Programu finansowane będą Projekty zgłoszone przez uczniów danej Szkoły, ukierunkowane na:

1)  rozwój zainteresowań naukowych i talentów uczniów;
2)  kształtowanie postaw obywatelskich uczniów;
3)  zwiększenie aktywności i integrację uczniów;
4)  działania edukacyjno-kulturalne z udziałem uczniów;
5)  aranżację w szkole przestrzeni wspólnej uczniów.

Każda ze Szkół biorących udział w pilotażowej edycji Programu, może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości do 20.000,00 zł.

Osobą uprawnioną do zgłaszania Projektu może być wyłącznie uczeń Szkoły biorącej udział w Programie. Projekty muszą być zgodne z obowiązującym prawem, w tym ze statutem Szkoły, szkolnym programem wychowawczym, i możliwe do realizacji przez daną Szkołę. Każdy Projekt wymaga pisemnego poparcia co najmniej 15 uczniów Szkoły, której uczniem jest Wnioskodawca.

Do oceny złożonych Projektów w danej Szkole, dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję. Projekt, który uzyskał pozytywną ocenę Szkolnej Komisji, w tym zostały spełnione wszystkie kryteria oceny formalnej, jest zatwierdzany przez przewodniczącego Szkolnej Komisji i zostaje dopuszczony do głosowania. Osobami uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie Szkoły, w której złożono dany Projekt. Każdy uczeń może głosować tylko na jeden Projekt i oddać głos tylko jeden raz.  

Projekty zgłoszone w ramach Programu muszą zostać zrealizowane w okresie pomiędzy 20 stycznia, a 30 kwietnia 2022 r.

 

вкладення
контактні дані
Wydział Oświaty
ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole
77 40 22 951 / 952
місце