E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Opola!

Dla Mieszkańca
 Wyniki głosowania BO 2022 baner

W VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 120 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 84 projekty – 24 ogólnomiejskie i 60 dzielnicowych.

Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 26% zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło udział 12 359 osób. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica I, w skład której wchodzą: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle – ponad 21% mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 98 lat.

Pula środków dedykowana VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 6 400 000 zł, w tym:

- na projekty ogólnomiejskie – 1 200 000 zł,
- na projekty dzielnicowe – 5 200 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.
 

Zwycięskie projekty w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola:

Zwycięskie projekty

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.

 

Pula środków rezerwowych:

lista rezerwowa

 Pula środków rezerwowych z Budżetu Obywatelskiego Opola na 2022 rok została rozdysponowana

W wyniku rozstrzygnięcia głosowania na projekty zgłoszone do VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola pozostała kwota 825 100 zł tworząca tzw. pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego, o przeznaczeniu tej kwoty decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta. Wsłuchując się w prezentowane opinie członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, jak również uwzględniając wyniki głosowania oraz wysokość środków dedykowanych VIII edycji Budżetu Obywatelskiego, decyzją Prezydenta Miasta Opola, środki rezerwowe w wysokości 825 100 zł przeznaczono na realizację następującego projektu:

Nr projektu

Tytuł

Kwota

Liczba głosów

Kategoria

22/22

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu

825 100 zł

891

OGÓLNOMIEJSKIE

Skrócony opis projektu:

Remont boiska szkolnego.

 

 

контактні дані
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

місце