E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Akcja informacyjna do konsultacji z ochotniczymi strażami pożarnymi

Dla Mieszkańca
wozy strażackie

Wydział Zarządzania Kryzysowego informuje, że rozpoczęły się konsultacje z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Opola.

Konsultacje dotyczą projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, będących członkami ochotniczych straży pożarnych działających na terenie miasta Opola, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Konsultacje poprzedzone były akcją informacyjną prowadzoną poprzez poinformowanie wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych drogą elektroniczną.

Konsultacje przeprowadzane są na podstawie § 6 ust. 1 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z 11 września 2018r., poz. 2443).

Konsultacje będą trwały od 7 do 11 lutego 2022 roku zgodnie z następującymi etapami:

- etap pierwszy obejmuje konsultacje z członkami ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Opola;
- etap drugi obejmujący konsultacje z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Etap pierwszy konsultacji realizowany jest w formach: 
1) pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii;
2) punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w Wydziale Zarządzenia Kryzysowego w Opolu przy ulicy Sempołowskiej 3 w godz. od 8.30 do 13.30 w każdy dzień roboczy do dnia 11.02.2022 r.

Pisemne opinie członkowie OSP mogą zgłaszać na adres:
45-044 Opole
ul. Sempołowskiej 3
do dnia 11.02.2022r. do godz. 13.30.

Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: ospatum [dot] opole [dot] pl do dnia 11.02.2022r. do godz. 24.00.

вкладення
теги
контактні дані
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Sempołowskiej 3
45-044 Opole
77 5411341, fax 77 4511985
місце