E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Informacja dotycząca wyniku konkursu - Centrum Aktywizacji Społecznej

Dla Mieszkańca
CAS

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że pomimo zakończenia prac przez powołaną Komisję Konkursową, na chwilę obecną nie ma możliwości rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.

Głównym założeniem ogłoszonego konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych jest organizowanie imprez, wydarzeń i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych wspierających aktywność różnych grup społecznych, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej, celem promocji nowo powstałego miejsca w Opolu.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, istnieje konieczność udzielenia wsparcia ogromnej liczbie obywateli tego kraju, który tymczasowo znaleźli schronienie w Polsce, m. in. w mieście Opolu.

Jednym z podjętych działań jest utworzenie w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej, Miejskiego Centrum Pomocy Uchodźcom, które koordynuje pomoc udzielaną przez miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańców, a także informuje osoby potrzebujące wsparcia o dostępnych formach pomocy. Pomoc jest świadczona w oparciu o współpracę z opolskimi wolontariuszami, którzy w języku ukraińskim i polskim obsługują potrzebujących.

W związku z tym, iż do odwołania budynek Centrum Aktywizacji Społecznej zmienił przeznaczenie ze względu na zaistniałą sytuację kryzysową, nie ma możliwości realizacji zadań przewidzianych w ogłoszonym konkursie.

Wyniki pracy powołanej Komisji Konkursowej zostaną opublikowane niezwłocznie, w chwili zmiany powyższej sytuacji i przywrócenia warunków i możliwości realizacji zaplanowanych przez organizacje pozarządowe działań.

 

теги
контактні дані
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
місце