E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Opolska Szkoła Ćwiczeń

Dla Mieszkańca
Grupa ludzi grają w grę

Projekt pt. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim ” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu będzie wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim poprzez utworzenie modelu Opolskiej Szkoły Ćwiczeń (OSzĆ) zlokalizowanych w 3 publicznych szkołach podstawowych z Miasta Opola (PSP 8, PSP 15, PSP 24). Wsparcie projektu będzie realizowane w formie szkoleń i warsztatów metodycznych, skierowanych dla nauczycieli połączonych z konsultacjami indywidualnymi i grupowymi, lekcjami pokazowymi realizowanymi w pracowniach doposażonych w niezbędny i narzędzia dydaktyczne (pracowni ICT w PSP 8; pracowni matematycznej i pracowni przedmiotów przyrodniczych w PSP 15 oraz pracowni języka angielskiego w PSP 24). Efektem projektu będzie również stworzenie 7 różnych sieci współpracy pomiędzy nauczycielami, dyrektorami szkół.

Działania zostaną skierowane do 131 nauczycieli szkół z 7 szkół podstawowych: 5 szkół z Opola i 2 szkół z gminy Grodków. Dodatkowym elementem będzie zorganizowanie praktyk dla 10 studentów kierunków nauczycielskich oraz. Warsztaty dla studentów prowadzone przez specjalistów z MODN będą przygotować ich do roli wychowawcy.

Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej z udziałem:

  1. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,
  2. gminy Grodków (udział szkół w Kolnicy i PSP w Jędrzejowie)
  3. Powiatu Kluczborskiego (realizatorem będzie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
  4. Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

Projekt realizowany będzie w okresie od 2019-01-01 r. do 2020-12-31 r. i nie zakłada udziału wkładu własnego ze strony Miasta Opola i Partnerów projektu.

Grupa docelowa projektu: 80 studentów kierunków nauczycielskich ze strony Partnera – Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz 131 nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem swojego warsztatu dydaktycznego z 7 szkół podstawowych – odbiorców wsparcia (5 szkół z Opola: PSP 10, PSP 13 Specj., PSP 14, PSP 2, PSP 5 oraz 2 szkół z gminy Grodków (PSP w Kolnicy i PSP w Jędrzejowie).

REZULTATY PROJEKTU:

Projekt odpowiada na potrzeby związane ze zwiększeniem wykorzystania przez szkoły nowoczesnych treści, narzędzi i zasobów dydaktycznych oraz wzmacniania innowacyjnego podejścia do dydaktyki kładąc nacisk na nauczanie praktyczne i eksperymentalne przez nauczycieli i studentów (przyszłych nauczycieli) w nowej formule wg modelu Opolskiej Szkoły Ćwiczeń.

MODEL OPOLSKIEJ  SZKOŁY ĆWICZEŃ:

– SZKOŁY TWORZĄCE SZKOŁĘ ĆWICZEŃ: PSP 8, PSP 15, PSP 24 (3 szkoły)
– SZKOŁY WSPIERANE W RAMACH OSZć: 5 szkół z Opola: PSP 10, PSP 13 Specj., PSP 14, PSP 2, PSP 5 oraz 2 szkoły z gminy Grodków (PSP w Kolnicy i PSP w Jędrzejowie) – 7 szkół

 

Okres realizacji projektu: 01.2019 r. – 12.2020 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wnioskodawca: Miasto  Opole

Całkowite koszty projektu: 1 334 403,10 zł

Wnioskowana kwota wsparcia: 1 334 403,10 zł (100 %)

 

logotyp

 

контактні дані
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
місце