E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Czysta komunikacja publiczna

Dla Mieszkańca
autobus

Projekt "Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I" swym zakresem obejmuje następujące działania:

1.    Zakup 61 nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich, w tym:
•    43 pojazdy typu maxi;
•    15 pojazdów typu mega;
•    3 pojazdy typu midi.
2.    Zakup pojazdu obsługi technicznej – holownika.
3.    Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej MZK Sp. z o.o. w tym:
•    stworzenie ciągu diagnostyczno-obsługowego (TCDO) do codziennej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów.
•    modernizacja stacji paliw obejmująca wymianę istniejącej infrastruktury paliwowej, wykonanie szczelnej tacy zabezpieczającej przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska, wymianę wiaty nad stanowiskami tankowania, modernizację budynku stacji paliw.
•    budowa instalacji sprężonego powietrza.
•    doprowadzenie instalacji ciepłowniczej CO (ciepło systemowe) i instalacji wodno –kanalizacyjnej do budynków obecnej myjni (jako koszt niekwalifikowalny).
4.    Przebudowa placów parkingowych i dróg dojazdowych na zajezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym oświetlenie LED), oraz wyposażenie stanowisk postojowych w instalacje elektryczną i pneumatyczną do zasilania autobusów.
5.    Rozbudowa/przebudowa istniejącej infrastruktury instalacyjnej na terenie zajezdni (teletechnicznej, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej itp.).
6.    Rozbudowa sieci transportu miejskiego o systemy i urządzenia służące elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług, w tym:
•    system zakupu biletów komunikacji miejskiej;
•    karty elektroniczne;
•    automaty biletowe (10 szt. stacjonarnych i 95 mobilnych);
•    wyposażenie taborowe – kasowniki do autobusów;
•    terminale sprzedażowe;
•    sklep WWW;
•    podsystem kontroli biletów (czytniki kontrolerskie);
•    tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem informacji pasażerskiej – 40 szt.;
•    oprogramowanie do optymalizacji rozkładów jazdy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w Opolu i Aglomeracji Opolskiej. Osiągnięty zostanie on poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1.    Zmniejszenie emisji spalin przez autobusy MZK Sp. z o.o. i zanieczyszczenia powietrza w mieście (nowe ekologiczne autobusy).
2.    Podniesienie komfortu podróżowania komunikacją miejską (nowe komfortowe autobusy z klimatyzacją).
3.    Poprawę oferty przewozowej (większa częstotliwość kursowania, obsługa nowych obszarów miasta i Aglomeracji Op.)
4.    Skrócenie czasu przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej (likwidacja sprzedaży biletów przez kierowców).
5.    Poprawę systemu informacji pasażerskiej (nowe tablice na przystankach).
6.    Ułatwienie pasażerom zakupu biletów komunikacji miejskiej (nowe automaty biletowe).
7.    Poprawę dostępności transportu zbiorowego osobom niepełnosprawnym (nowe niskopodłogowe autobusy).
8.    Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów MZK Sp. z o.o. (nowe sprawne technicznie autobusy).
9.    Poprawę obsługi serwisowej pojazdów miejskiego przewoźnika (przebudowana zajezdnia) - zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego i poprawa płynności ruchu (nowe komfortowe autobusy z klimatyzacją).

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.06.01.00-00-0003/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.12.2016 r.

Fundusz: Fundusz Spójności

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Realizator projektu: Urząd Miasta Opole, Miejski Zakład Komunalny

Wartość projektu ogółem: 122 378 741,86 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 97 812 558,51 PLN

Wartość dofinansowania: 83 140 674,73 PLN

Okres realizacji projektu: 07.09.2015 r. – 03.09.2020 r.

 

Logotyp

 

контактні дані
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
місце