E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Małgorzata Stelnicka – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Opola

Dla Mieszkańca
Małgorzata Stelnicka – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Opola

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Opolskim, gdzie uzyskała tytuł magistra ekonomii i licencjata na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej, na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji w zakresie rachunkowości i finansów.

Kariera zawodowa: Pracę zawodową rozpoczęła w firmie prywatnej, następnie w latach 2003-2005 pracowała w Banku Zachodnim WBK S.A. Od 2005 jest pracownikiem samorządowym. W latach 2005-2015 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych kolejno na stanowiskach: inspektora w Referacie Wdrażania Projektów, Głównego Specjalisty w Referacie Kontroli Projektów Unijnych, od 2007r. Zastępcy Dyrektora Departamentu. W latach 2011-2012 pełniła także obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uczestniczyła we wdrażaniu wielu programów operacyjnych: ZPORR, RPO WO 2007-2013, PO WT RCz-RP, Interreg, PO KL, PROW 2007-2013, PO RYBY 2007-2013. W szczególności sprawowała nadzór nad przeprowadzaniem oceny wniosków o przyznanie wsparcia z funduszy europejskich. Była zaangażowana w przygotowanie RPO WO 2014-2020 i uczestniczyła w jego negocjacjach z Komisją Europejską. Była delegowana przez Zarząd Województwa Opolskiego do prac w wielu zespołach na poziomie krajowym, m.in.: w Zespole międzyresortowym ds. programowania i wdrażania funduszy strukturalnych i funduszy spójności UE w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Sieci Krajowej „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, komisji konkursowej w konkursie na wybór Regionalnej Instytucji Finansującej w PARP. Od stycznia 2015 r. pracuje w Urzędzie Miasta Opola, kolejno na stanowiskach zastępcy naczelnika, a następnie naczelnika Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju. Do jej głównych zadań należało pozyskiwanie dofinasowania dla inwestycji i innych projektów miejskich, a także przygotowanie i monitorowanie dokumentów strategicznych Miasta Opola. Dnia 8 marca 2018 r. została powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Opola.

Zainteresowania: ekonomia, gospodarka.

контактні дані
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
місце