E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Elektromobilne Opole

Dla Mieszkańca
Autobus elektro

Projekt pn. Elektromobilne Opole swym zakresem obejmuje następujące działania:
1. Zakup 5 szt. nowych autobusów elektrycznych, akumulatorowych typu maxi, dostosowanych do ładowania szybkiego w technologii plug – in oraz ładowania szybkiego z wykorzystaniem ładowarki pantografowej.
2. Budowę pantografowej stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o mocy 300 kW na przystanku Prószkowska – Politechnika – Pętla oraz nadzór nad realizacją tej inwestycji.
3. Budowę stacji ładowania autobusów na zajezdni MZK Sp. z o.o. w Opolu. Zadanie obejmuje zakup wraz z instalacją w wyznaczonym miejscu 3 szt. dwustanowiskowych ładowarek szybkiego ładowania plug-in o mocy wyjściowej 120 kW z możliwością pracy w trybie 2 x 60 kW każda, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową infrastruktury ładowania na zajezdni oraz budowę infrastruktury technicznej i energetycznej niezbędnej do zasilania stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z nadzorem nad tą inwestycją.
4. Promocje projektu.
5. Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim, w mieście Opolu. Zakupione autobusy obsługiwać będą linię komunikacji miejskiej obejmującą tylko obszar w granicach administracyjnych miasta. Cała infrastruktura do ładowania autobusów umiejscowiona zostanie w całości na terenie Opola (zajezdnia MZK Sp. z o.o. przy ul. Luboszyckiej 19 w Opolu oraz przystanek przy ul. Prószkowskiej w Opolu). Inwestycja swoim zakresem odpowiada na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców Opola oraz wychodzi naprzeciw wymogom stawianym organizatorom publicznego transportu zbiorowego w zakresie niskoemisyjności komunikacji miejskiej.

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.06.01.00-00-0069/19-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.01.2020 r.

Fundusz: Fundusz Spójności

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Realizator projektu: Urząd Miasta Opole, Miejski Zakład Komunikacyjny

Wartość projektu ogółem: 20 194 648,99 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 16 382 113,81 PLN

Wartość dofinansowania: 13 924 796,73 PLN

Okres realizacji projektu: 29.08.2018 r. - 31.05.2021 r.

 

Logotyp

 

теги
контактні дані
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
місце