E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs: Działalność na rzecz rodziny

Dla Mieszkańca
Rodzina razem na łące

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 23 lipca 2020 r.

Szczegóły konkursu w załącznikach.

теги
контактні дані
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
місце