E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Oferta pozakonkursowa: Każdy ma swoje KINO - Kino na Święta dla seniorów

Dla Mieszkańca
kino

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Opolskie Lamy na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pn. Każdy ma swoje KINO - Kino na Święta dla seniorów.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących ww. oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 15.12.2020 r. przez:

1) wysłanie na adres e-mail: ngoatum [dot] opole [dot] pl,
2) przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole, z dopiskiem uwagi do oferty: Każdy ma swoje KINO - Kino na Święta dla seniorów,
3) złożenie w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu przy ul. Damrota 1 (w urnie na parterze).

теги
контактні дані
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

місце