E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Ważne: Nierozstrzygnięte konkursy w 2020 roku

Dla Mieszkańca
dokumenty, długopis

Zgodnie z zarządzeniem NR OR-I.0050.189.2020  Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 kwietnia 2020 roku (epizodyczne) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż po 30 dniach od daty odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Stan epidemii nie został odwołany. Środki zostały cofnięte zgodnie z uchwałą Rady Miasta 30 kwietnia 2020 roku zmieniającą Program współpracy na 2020 rok, z którego wyeliminowano te priorytety lub cele.
 
Zgodnie z art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Prezydent Miasta mógł dokonać w planach wydatków budżetu Miasta zmian.

W Opolu Prezydent tych zmian nie dokonał, ponieważ w tej kwestii bezpośrednio wypowiedziała się Rada Miasta Opola, która zmieniła Program współpracy, usunęła niektóre priorytety lub cele i wycofała środki z Programu przeznaczone na te priorytety lub cele.

Podstawą wycofania środków był obowiązek przeciwdziałania COVID-19 jako zadanie podstawowe w czasie epidemii i na te działania powinny być w szczególności kierowane środki finansów publicznych. Z powodu braku środków konkursy nie mogą zostać rozstrzygnięte, ponieważ brak środków finansowych nie pozwala na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych.  
 
Nie ma też podstaw do unieważnienia konkursów, ponieważ art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje wyłączne podstawy unieważnienia (katalog zamknięty), a w badanych sytuacjach te okoliczności nie zaistniały.

Konkurs nie może być unieważniony, ale i nie może być podjęta przez prezydenta Miasta decyzja o zlecaniu zadań publicznych z powodu braku środków w budżecie Miasta na ich realizację, jak i także często z powodu niemożności ich realizacji w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu państwa i obywateli.

Konkursy zostały zatem przerwane w okolicznościach siły wyższej, która i tak stanowiłaby podstawę do rozwiązania umowy, biorąc postanowienia ramowego wzoru umów w tym zakresie.
 

вкладення
контактні дані
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

місце