E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Program wspierania uczniów uzdolnionych

Dla Mieszkańca
Dziecko kolorujące kolorowankę

Kształcenie uczniów uzdolnionych to jeden z priorytetów polityki oświatowej Miasta Opola. Uchwałą nr LII/987/22 z dnia 31.03.2022 r. oraz Uchwałą nr LII/988/22 z dnia 31.03.2022 r. Rada Miasta Opola przyjęła „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola" oraz Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”.

Program obejmuje wielokierunkowe działania, których realizacja prowadzić będzie do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów opolskich szkół. Główne cele Programu to: wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, stwarzanie możliwości udziału w różnych formach współzawodnictwa w zakresie wiedzy, sportu i osiągnięć artystycznych, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej, stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół Miasta Opola, a także promowanie wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców potrzeby wspierania dzieci i młodzieży
w rozwoju ich uzdolnień i talentów.

Program przewiduje następujące formy wsparcia: Nagrodę edukacyjną Prezydenta Miasta Opola, tytuł „Opolski Orzeł”, List gratulacyjny, Wsparcie materialne oraz Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia. Adresatami Programu są uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola. Działania wynikające z Programu będą realizowane w oparciu o przyjęty przez Radę Miasta Opola "Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola".

Sprawy związane z realizacją Programu prowadzone są w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 40 22 980, adres e-mail: oswiataatum [dot] opole [dot] pl

 

Załączniki:

- Uchwała nr LII/987/22  Rady Miasta Opola z dnia 31.03.2022r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”
- Uchwała nr LII/988/22 Rady Miasta Opola z dnia 31.03.2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”
- Załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór wniosku -  Nagroda edukacyjna Prezydenta Miasta Opola
- Załącznik nr 2a  do Regulaminu - wzór wniosku - tytułu  "Opolski Orzeł" w zakresie wiedzy
- Załącznik nr 2b do Regulaminu - wzór wniosku - tytuł  "Opolski Orzeł" w zakresie sportu
- Załącznik nr 2c do Regulaminu - wzór wniosku - tytuł "Opolski Orzeł" w zakresie osiągnięć artystycznych
- Załącznik nr 3 do Regulaminu - wzór wniosku - List gratulacyjny
- Załącznik nr 4 do Regulaminu - wzór wniosku - Wsparcie materialne.
- Załącznik nr 5 do Regulaminu - wzór wniosku - Stypendia branżowe.

 

 

 

 

контактні дані
Wydział Oświaty
ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole
77 40 22 951 / 952
місце